Privacyverklaring RijschoolPortaal

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van het RijschoolPortaal.

1. Verzamelde Gegevens

a. Het RijschoolPortaal verzamelt persoonlijke informatie, waaronder maar niet beperkt tot: naam en contactgegevens.

b. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens.

2. Doeleinden van Gegevensverwerking

a. Verzamelde gegevens worden gebruikt voor het beheer van het RijschoolPortaal, inclusief leerlingenbeheer, lessenbeheer en agendafunctionaliteiten.

b. Gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij vereist door de wet of noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening.

3. Beveiliging van Gegevens

a. RijschoolPortaal neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal.

4. Rechten van Gebruikers

a. Gebruikers hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

b. Voor verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens kunnen gebruikers contact opnemen met de verantwoordelijke partij.

5. Volledige Bescherming

a. Deze privacyverklaring is opgesteld met de hoogste mate van zorg en nauwkeurigheid om de gebruiker te allen tijde volledig te beschermen.

6. Wijzigingen in de Privacyverklaring

a. RijschoolPortaal behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Gebruikers worden op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen.

7. Contactgegevens

a. Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen gebruikers contact opnemen via de volgende contactgegevens:

RijschoolPortaal
info@rijschoolportaal.nl