Algemene Voorwaarden RijschoolPortaal

1. Definities

a. RijschoolPortaal: verwijst naar het online platform ontwikkeld voor rijschoolhouders en rijscholen.

b. Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die toegang heeft tot en gebruik maakt van het RijschoolPortaal.

2. Gebruiksvoorwaarden

a. Door het RijschoolPortaal te gebruiken, gaat de gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden.

b. Het RijschoolPortaal is bedoeld voor legitiem gebruik en mag niet worden misbruikt voor onwettige of schadelijke activiteiten.

3. Account en Gegevens

a. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het veilig houden van hun accountgegevens.

b. RijschoolPortaal behoudt zich het recht voor om accounts te beƫindigen of op te schorten bij misbruik of schending van deze voorwaarden.

4. Intellectueel Eigendom

a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het RijschoolPortaal behoren toe aan RijschoolPortaal.

b. Gebruikers mogen geen inbreuk maken op deze rechten.

5. Aansprakelijkheid

a. RijschoolPortaal streeft naar optimale beschikbaarheid en nauwkeurigheid, maar is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, verlies van gegevens of andere schade.

b. RijschoolPortaal is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van het RijschoolPortaal.

6. Abonnementen en Betalingen

a. Betalingen moeten worden gedaan volgens de vastgestelde tarieven en voorwaarden.

7. Privacy

a. RijschoolPortaal verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid dat apart beschikbaar is.

8. Wijzigingen

a. RijschoolPortaal behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gebruikers worden op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen.

9. Toepasselijk Recht

a. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.